Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Naši absolventi zahraničních stáží Erasmu+ na Festivalu mezinárodního vzdělávání

  pristi stanice svet (1)

 

Pavel Maxa a Petr Novák, úspěšní absolventi zahraničních stáží Erasmus+ a absolventi naší školy, přednášeli a besedovali na záříjovém Festivalu mezinárodního vzdělávání Příští stanice svět. Vystoupili spolu v části věnované odborným praktickým stážím v zahraničí, v bloku s názvem Jak se vaří stáž, kde se s návštěvníky podělili o své cenné zkušenosti ze stáží. Oba dva jsou dnes studenty vysoké školy – Pavel studuje finance na VŠE v Praze, fakultě financí a účetnictví a Petr psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – a využívají odborných i praktických dovedností získaných na zahraničních odborných praktických stážích organizovaných naší školou.

 

 pristi stanice svet (6)


Pavel Maxa pak ještě vystoupil ve večerním pořadu Letem světem se svojí prezentací 20 fotografií a komentářem – vyprávěním svých zážitků ze zahraniční odborné stáže v Německu a Velké Británii.

Program Erasmus+ podporuje mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a přináší do českého školství velmi cennou inspiraci ze zahraničí. Žákům a studentům přinášejí tyto programy nové možnosti a hlavně cenné zkušenosti, které mohou při zahraničních vzdělávacích pobytech získat.

 

 pristi stanice svet (8)


Festival mezinárodního vzdělávání pořádal Dům zahraniční spolupráce MŠMT ČR, národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, která na něm představila nové možnosti, které Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nyní nabízí. Rokem 2021 vstoupil Erasmus+ do nového programového období, které určuje jejich podobu v následujících sedmi letech. Nové programové období s sebou přináší i nové priority, které reagují na aktuální globální výzvy, a zároveň navazují na strategii Evropské unie v dalších oblastech. V rámci první z priorit – inkluze – usiluje program o to, aby účastníci pocházeli z různých společenských a ekonomických skupin i geografických oblastí a aby se do programu mohl zapojit opravdu každý. Druhým pilířem nového Erasmu+ i Evropského sboru solidarity je boj proti změně klimatu, který se odráží jak v administraci samotných programů, tak v tématech podpořených projektů. Třetí priorita vychází z evropské koncepce digitální transformace, jelikož vzdělávání hraje v přechodu do digitální éry klíčovou roli. Čtvrtou prioritou je podpora participace v demokratickém životě, jejímž cílem je pomoci účastníkům překonat obtíže při zapojování v jejich komunitách i v politickém a společenském životě.

oko