Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Screeningové testování žáků – 6. a 13. prosince

6. a 13. prosince probehně screeningové testování žáků pomocí antigenních testů ve třídách. Pokud žák nebude v dané termíny ve škole, nechá se otestovat ihned po příchodu do školy. K otestování se přihlásí v knihovně školy.

 

Testování se netýká těchto žáků:

     → žáci jsou očkovaní a od ukončení očkování uběhlo 14 dnů.

     → žáci prodělali onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuběhlo 180 dnů.

     → žáci se nechali testovat v odběrovém místě s negativním výsledkem.

Všechny výše popsané výjimky musí žáci doložit platným potvrzením při hodinách určených k testování.

 

Testovat se budou i neočkovaní zaměstnanci.

 Více informací na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje doporučuje nad rámec mimořádného opatření MZČR používání ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách škol:

     → všem žákům, kteří nejsou očkovaní proti onemocnění covid-19, a to od příchodu do školského zařízení do ukončení testování

     → všem žákům po dobu výuky/pobytu ve školním klubu nebo zájmovém kroužku

     → všem žákům po dobu tzv. smíšené výuky (v jedné učebně jsou vyučováni společně žáci různých tříd)

     → všem pedagogům, kterým to umožňuje charakter výuky.

Účelem tohoto doporučení je v co největší míře snížit počet rizikových kontaktů s nemocnými covid-19 v neotestovaném kolektivu a zabránit rozšíření nákazy do většího počtu tříd v případě kontaktu při smíšené výuce. Sekundárním účelem je snaha minimalizovat zbytečné karantény.

Na očkované osoby se doporučení vztahuje vzhledem ke skutečnosti, že i tyto osoby mohou covid-19 onemocnět, často bez klinických příznaků, a mohou tedy být zdrojem nákazy.

 

 

oko