Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Evropské přírodní dědictví společně

Od prosince 2020 do roku 2023 probíhá Mezinárodní projekt Erasmus+ KA2. Jedná se o projekt v rámci spolupráce partnerských škol ve společenskovědním vzdělávání „Evropské přírodní dědictví – společná ochrana přírody!“. Všechny jeho výstupy jsou zpracovávány v češtině, němčině a angličtině. Práce na našem projektu začala „na dálku“. Pro zájemce z řad žáků všech oborů naší školy připravila celý projekt předmětová komise společenských věd ve spolupráci s partnerskou školou v Německu. Vzhledem k pandemii však musela být projektová setkání posunuta a projekt o rok prodloužen.

 

 jena listopad 2021 (5)

 

První projektové setkání žáků a pedagogů partnerských škol se uskutečnilo v listopadu 2021 v Německu, v Jeně, Erfurtu, Výmaru, Naumburgu a národním parku Hainich v Durynsku. Hlavními tématy tohoto setkání byla jazyková animace, dále národní parky a chráněné krajinné oblasti, přírodní dědictví, společné poznávání míst zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO a práce v mezinárodních týmech na výstupech projektu.

 

jena listopad 2021 (3)

 

jena listopad 2021 (4)

 

Žáci si rozšiřovali odborné znalosti a dovednosti, sociokulturní rozhled, procvičovali cizojazyčnou komunikaci včetně vybraných termínů odborných témat tzv. profesního cizího jazyka. Po celý týden probíhaly zajímavé workshopy, žáci si vyzkoušeli prezentace v angličtině, společnou práci i diskusi v mezinárodních týmech a konverzaci v angličtině a němčině. Součástí programu byly také společné kulturní a sportovní aktivity žáků a učitelů našich partnerských škol. Tímto způsobem vznikají společné zážitky, na které pak všichni rádi vzpomínají. Během setkání bylo ovšem nutné dodržet zvýšená hygienicko-epidemiologická opatření.

 

jena listopad 2021 (6)

 

Nyní pokračujeme v práci na dalších hmotných výstupech projektu opět „na dálku“. Zabýváme se přípravou brožur o evropském přírodním dědictví a světovém dědictví UNESCO v partnerských zemích a prezentacemi systému ochrany přírody, včetně geoparků. Další projektové setkání, které bude hostit naše škola, plánujeme vzhledem k pandemii na jaro 2022.

 

 jena listopad 2021 (1)

 

Akreditaci Erasmus+ jsme získali i na nové programové období 2021–2027, podporujeme již několik let internacionalizaci vzdělávání. Jsme kromě toho nositeli významných certifikátů kvality EXCELLENCE LABEL za vynikající realizaci vzdělávacích projektů a mobilit a ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER. Přispíváme k modernizaci odborného vzdělávání, ke zvýšení jeho atraktivity pro žáky, preferujeme individualizaci vzdělávání i transparentnost a uznávání kvalifikací na evropském trhu práce.

 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektu

oko