Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informace o používání cookies

Cookies jsou krátká oznámení, která jsou zasílána a ukládána na hard disk uživatelů prostřednictvím jejich vyhledávače po připojení na web. Cookies mohou být používány k shromažďování a ukládání uživatelských dat během připojení, což slouží k zajištění požadovaných služeb, někdy se cookies ani neuloží.

Rozeznáváme několik druhů cookies:

  • Technické – usnadňují cílení uživatelů na určité služby. Používají různé volby a služby, které umožňuje web, například rozpoznají stránku, povolí přístup do určitých oblastí, usnadní objednávky, nákupy, vyplňování formulářů, registraci, zabezpečení, přizpůsobí rozsah funkcí – např. videa, sociální sítě atd.

  • Cookies přizpůsobené potřebám uživatele – umožňují uživatelům přístup ke službám dle toho, čemu dávají uživatelé přednost (jazyk, prohlížeč, sestavy atd.)

  • Analytické cookies – umožňují anonymní rozbor chování uživatelů webu, umožňují dále prohlížet aktivity uživatelů a vyvíjet navigační profily za účelem zkvalitnění webů.

Novela zákona o elektronických komunikacích s platností od 1. ledna 2022 přináší povinnost pro provozovatele webů ukládat cookies pouze s aktivním souhlasem návštěvníků. Ke sběru anonymních statistických informací (jako například počet návštěvníků našeho webu) používáme Google Analytics. Cookies, které jsou dodávány touto službou, jsou zároveň podřízeny naší vnitřní politice ochraňující soukromí. Veškerá tato činnost slouží k zlepšení našich služeb. Tyto cookies můžete dle svého uvážení zakázat, avšak dbejte prosím na to, abyste cookies povolovali či zakazovali v souladu s pokyny pro váš prohlížeč.

oko