Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Adaptační program

Pro žáky prvních ročníků připravujeme v termínu 2. a 3. září adaptační program, který se uskuteční v Plzni:

2. září od 9:00 do 16:00

3. září od 9:00 do 12:00.

Sportovní oděv nutný, program bude probíhat v přírodě. Bližší informace obdrží žáci během třídnických hodin 1. září. 

oko