Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informace pro žáky 1. ročníku oborů s maturitní zkouškou

1. září proběhnou rozřazovací testy z anglického a německého jazyka. Nezapomeňte psací potřeby a dobrou náladu! Bližší informace žáci obdrží během třídnických hodin.

oko