Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Souvislé odborné praxe žáků tříd 4.GD a 4.MI

Ve dnech 1. až 11 zář t. r. absolvují žáci tříd 4.GD a 4.MI souvislé odborné praxe dle svého zaměření na smluvních pracovištích. Třídnické hodiny v těchto třídách proběhnou v pondělí 14. září 1. a 2. vyučovací hodinu. Poté bude pokračovat vyučování dle běžného rozvrhu.

oko