Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Nová omezení od 14. října 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0.00 h do dne 1. listopadu 2020 do 23.59 h provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Nově tedy včetně praktické výuky.

Od středy 14. října nebude probíhat odborný výcvik ve škole a na smluvních pracovištích, prezenční výuka odborného výcviku (4. VO) a praxe (4. CR, 4. ZO) a nebudou se konat individuální konzultace. Toto omezení platí do 1. listopadu.

oko