Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Výsledky přijímacího řízení na umělecké obory

Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na obory: 

→ Grafický design
→ Multimediální tvorba
→ Design interiéru

 

Od 8. února 2021 v 10.00 hodin je zveřejněna na webových stránkách školy výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů. Uchazeči jsou uveřejněni pod registračními čísly.

Dle ustanovení § 36. odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole v ředitelně školy dne 8. února od 8 do 10 hodin.

Dle zákona č. 472/2011 Sb. nebude přijatým uchazečům vydáváno rozhodnutí o přijetí.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí, tj. do 22. 2. 2021.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům odesláno dne 8. února 2021 prostřednictvím České pošty.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí můžete podat do  tří dnů od doručení rozhodnutí na adresu školy: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Nerudova 33, 301 00 Plzeň nebo přineste v úřední den, tj. ve středu od 9.00 do 17.00 hodin.

 

Výsledky ke stažení zde:

oko