Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Termíny opravných zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek (podzim)

Termíny opravných zkoušek za školní rok 2020/2021

Termín opravných zkoušek a zkoušek k doplnění klasifikace: 24. 8. – 30. 8. 2021

Termín komisionálních klauzurních zkoušek: 23. 8. – 27. 8. 2021

 

Termíny maturitních zkoušek – podzim 2021

Společná část – didaktické testy: 1. – 3. 9. 2021

Praktická maturitní zkouška 4. VO, 4. ZO: 6. 9. 2021

Praktická maturitní zkouška 4. GD, 4. MI:  23. 8. – 7. 9. 2021

Ústní zkoušky společné části MZ, ústní profilové zkoušky a obhajoby PMZ žáků tříd 4. MI a 4. GD: 9. 9. 2021

 

Termín opravné závěrečné zkoušky – podzim 2021

Písemná závěrečná zkouška – obor Aranžér: 1. 9. 2021

 

Žáci mají povinnost nechat se otestovat při prvním příchodu do školy. Testování bude probíhat v knihovně. Výjimky z povinnosti se testovat – max. 180 dní od onemocnění koronavirem nebo min. 14 dní po očkování 2. dávkou.

oko