Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informace k nástupu žáků do školy

Preventivní screeningové testování žáků

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3× po sobě. První test se provede ve středu 1. září od 8.00 hodin 1. ročníky, od 10.00 hodin 2. – 4. ročníky  za přítomnosti třídního učitele.

Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. V tyto termíny proběhne testování první vyučovací hodinu ve třídách s třídními učiteli nebo s učiteli předmětu dle rozvrhu.

Pokud žák nebude v dané termíny ve škole, nechá se otestovat ihned po příchodu do školy. K otestování se přihlásí v knihovně školy.

 

Testování se netýká těchto žáků:

  • Žáci jsou očkovaní a od ukončení očkování uběhlo 14 dnů.

  • Žáci prodělali onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuběhlo 180 dnů.

  • Žáci se nechali testovat v odběrovém místě s negativním výsledkem.

Všechny výše popsané výjimky musí žáci doložit platným potvrzením při hodinách určených k testování (1., 6. a 9. září), případně při prvním příchodu do školy mimo tyto termíny.

 

Nadále platí nařízení nosit roušky ve společných prostorách školy. Testovaní žáci nebo žáci osvobození od testování mohou odložit roušky během výuky.

 

 

 

Návrat žáka ze zahraničí

Po návratu do školy má žák povinnost nahlásit, zda byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí. Pokud ne, neplatí pro něj žádné zvláštní podmínky. Pokud však v zahraničí byl, ověří škola, zda je platně očkován proti Covidu-19 nebo zda v posledních 180 dnech prodělal onemocnění Covid-19. Pokud ano, je mu umožněn přístup do školy. Pokud ne, bude muset škola zařadit zemi, ze které se žák vrátil, do kategorie zemí podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničních věcí, který je dostupný ZDE

 

Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.

 

V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák  podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy. 

 

oko