Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

PŘÍŠTÍ STANICE SVĚT – Festival mezinárodního vzdělávání

Plzeň 15. 9. 2021, Hlavní vlakové nádraží

Festival nabitý informacemi o studiu, stážích a dobrovolnictví v zahraničí

FB událost festivalu – zastávka Plzeň ZDE

 

Zajímáte se o to, jak získat zkušenosti prostřednictvím práce v zahraničí? Pak byste neměli propásnout festival Příští stanice svět. 

14.–18. září 2021 navštíví Prahu, Plzeň, Liberec, Olomouc a Brno festivalový vlak, který nabídne program ve dvou speciálně upravených vagónech. U vlaku najdete také pódium, stánky s občerstvením, soutěžní stanoviště a další doprovodný program.

Na Festivalu mezinárodního vzdělávání Příští stanice svět vás čekají workshopy, besedy, soutěže a každý večer dvě známá hudební jména. Celou akcí budou provázet Johan Mádr a Ondřej Havel. Besedovat budou i s některými úspěšnými absolventy Nerudovky, kteří si vyzkoušeli práci na zahraničních stážích.

Celá akce je zdarma, jen je potřeba se na ni zaregistrovat na www.prististanicesvet.cz a dodržovat aktuální epidemiologická opatření. V Plzni najdete hlavní vchod do areálu před budovou Hlavního vlakového nádraží. Festivalový vlak staví za nádražní budovou. Mapu lokací a program celého festivalu najdete na www.prististanicesvet.cz.

Naskočte do vlaku a oslavujte s námi. Co slavíme? Evropské programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity startují nové období, které přináší ještě více možností pro všechny. Buďte u toho i vy.

 

festival pristi stanice svet

 

 

O pořadateli

Dům zahraniční spolupráce je česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Stará se o více než dvě desítky evropských programů a sítí, jako je právě Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity. Pomáhá rozvíjet kvalitní mezinárodní vzdělávání v ČR. Spolupracuje s českými univerzitami, firmami, neziskovkami a odborníky.

 

Erasmus+

Jeden z nejznámějších vzdělávacích programů umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

 

Evropský sbor solidarity

Jedná se o program, který nabízí mladým lidem příležitost vyjet do zahraničí jako dobrovolníci, nebo uskutečnit vlastní solidární projekt a podpořit tak místo, kde žijí. Díky Evropskému sboru solidarity mohou pomáhat potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zároveň získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

oko