Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

 
 

 

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – DENNÍ FORMA

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod 30 žáků

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – cestovní ruch 30 žáků

 

66-41-L/01 Ekonomika vnitřního obchodu 30 žáků

 

82-41-M/05 Grafický design 30 žáků

 

82-41-M/17 Multimediální tvorba 15 žáků

 

82-41-M/11 Design interiéru 15 žáků

 

 

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – DENNÍ FORMA

 

66-51-H/01 Prodavač 24 žáků

 

66-52-H/01 Aranžér 24 žáků

 

 

 

V Plzni dne 1. 9. 2016

 

 

 

 

Mgr. Marie Klesová

ředitelka školy

 

oko