Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň, Nerudova 33 se rozhodla přispět k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků projektem Nové metody v odborném vzdělávání zaměřeným na výměnu zkušeností učitelů odborných předmětů a praxe s partnery v Pobaltí a na Slovensku.

Mobilitního projektu v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo / LLP – Mobility VETPRO se účastní celkem 13 pedagogických pracovníků SOŠ OUUD Plzeň, kteří vyučují odborné předměty a praxi v obchodních oborech a v oboru zaměřeném na cestovní ruch. Poznají specifické formy a inovační procesy odborné přípravy středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti cestovního ruchu a obchodu, a to v návaznosti na již uskutečněné DVPP

v ČR. Projekt se uskutečňuje díky finanční podpoře z EU.

Výměny pedagogů se uskuteční v únoru – březnu 2013 v Litvě a na Slovensku. Účastníky jsou vyučující odborných předmětů maturitních i nematuritních oborů obchodního a ekonomického zaměření naší školy (VETPRO), kteří již absolvovali řadu kurzů DVPP v ČR. Všichni jsou zkušenými a kvalifikovanými učiteli střední školy, mají odbornou a pedagogickou způsobilost a více než 15let odborné praxe, uplatňují ve své práci moderní metody a přístupy, upřednostňují tvořivé metody. Mají také zkušenosti s mezinárodními aktivitami a přípravou mobilitních projektů pro žáky SOŠ OUUD.

Za pomoci partnerských organizací (UAB EU – Trade Vilnius a SSŠ Detva) je zajištěna prezentace vzdělávacích organizací zaměřených na odbornou přípravu v oborech z oblasti obchodu a cestovního ruchu, účast na teoretickém a praktickém vyučování, diskuse s učiteli, výměna zkušeností; návštěva podniků a institucí, s nimiž probíhá spolupráce při odborné přípravě; seminář zaměřený na odbornou přípravu v EU.

Očekávanými výstupy budou zvýšení úrovně odborné a pedagogické způsobilosti učitelů odborných předmětů SOŠ OUUD, poznání současných trendů v EU a jejich aplikace do výuky a práce školy, zvýšení mobility a integrace v rámci EU, výměna zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání mladých lidí včetně srovnání profilů absolventů oborů v oblasti obchodu a cestovního ruchu, poznání specifických metod, pracovních technik a forem výuky a přenos získaných inovací a zkušeností do obsahové náplně a výuky odborných předmětů, osobnostní a jazykový rozvoj účastníků projektu, prohloubení a rozšíření kontaktů s partnerskými organizacemi i jejich sociálními partnery za účelem další spolupráce při organizování mobilit pro žáky školy.

Mgr. Marie Klesová, Mgr. Hana Kubálková, Mgr. Taťána Vroblová

oko