Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Vzájemnou komunikací k evropskému porozumění

Již několik let pokračujeme v mezinárodní spolupráci a společných vzdělávacích aktivitách s našimi partnery v Německu, na Slovensku, ve Švýcarsku a nově také v Rakousku.

V současné době realizujeme společně edukační program s názvem Vzájemnou komunikací k evropskému porozumění III, který je zaměřen na interkulturní vzdělávání a na poznání specifiky cestovního ruchu v oblasti Plzeňského kraje, Německa a Rakouska. Tento projekt se uskutečňuje s finanční podporou Plzeňského kraje.

Studenti společně absolvují interkulturní semináře, průběžně zdokonalují svoji jazykovou vybavenost a seznamují se s odbornou terminologií zejm. v oblasti cestovního ruchu. Probíhají odborné semináře a exkurze u nás i v zahraničí, věnované poznávání českých, německých a rakouských kulturních standardů včetně specifik jednotlivých oblastí a vzájemnému srovnávání oblasti cestovního ruchu, vč. porovnání oborů středního vzdělání v této oblasti. V současné době se zvyšuje potřeba interkulturních kompetencí pro interakci na pracovišti, při mezinárodních jednáních apod., a proto je potřeba kromě znalostí a dovedností v cizích jazycích budovat a rozvíjet u studentů také interkulturní kompetenci k jednání a vzájemné spolupráci.

Díky finanční podpoře Plzeňského kraje máme možnost rozšířit aktivity v rámci mezinárodní spolupráce školy o seminář a exkurzi v Rakousku, seznámit se více a prakticky s rakouskými reáliemi. Projekt přispívá k navázání užší spolupráce středních škol podobného typu – plzeňské SOŠ obchodu, užitého umění a designu a Wirtschaftsschule KV Winterthur a BHAK & BHAS v Salzburgu.Věříme, že zkušeností ze vzájemného poznávání i znalostí z oblasti obchodní a pracovní lze velmi dobře využít v budoucím studiu či zaměstnání i v osobním životě. V mezinárodní spolupráci a společných vzdělávacích aktivitách se studenty ze zahraničních odborných obchodních a ekonomických středních škol chceme pokračovat i v roce 2013.

 

Mgr. Hana Kubálková, Mgr. Hana Coufalová

 

Projekt „Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé"

V současné době realizujeme také projekt „Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé", který zaměřen na holocaust, historii a kulturu menšin žijících ve střední Evropě.

Holocaust patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin (jak počtem zavražděných, tak i metodou vyhlazování). A „Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé" (Elie Wiesel). Prostřednictvím účastníků projektu pak chceme seznámit i další mladé lidi s poznáním, jaké nezměrné lidské utrpení se skrývá pod pojmem holocaust. V současné době zvyšujícího se extremismu je třeba se zabývat také postavením minorit a pravidly soužití odlišných kultur.

Ve spolupráci se zahraničními kolegy jsme připravili projekt zaměřený na historickou zkušenost – holocaust a problematiku multikulturalismu (zejm. kult. odlišnosti v rámci EU, různé přístupy k otázkám menšin v evropských zemích, uprchlictví, pravidla soužití odlišných kultur). Velmi se nám osvědčily pobytové odborné semináře (na památných místech) a odborné exkurze s jasným tematickým vymezením (židovské památky, edukační programy VKC k problematice minorit), po nichž žáci dále sami zpracovávají vybrané okruhy a rozšiřují tak poznatky mezi svými spolužáky a kamarády. V rámci společných programových aktivit rozvíjejí své odborné i jazykové a interkulturní dovednosti a zkušenosti.


Mgr. Hana Kubálková, Mgr. Eva Míková

oko