Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Žáci naší školy se vrátili z odborné praxe v Jeně

Již třetím rokem studenti naší školy mají možnost v rámci evropského vzdělávacího programu
Leonardo da Vinci / LLP, finančně podpořeném grantem EU, absolvovat odbornou praxi
v Německu.

Cílem je zejména získání praktických odborných zkušeností v zahraničních firmách a
organizacích, orientace v cizojazyčném pracovním prostředí, zdokonalení jazykových
dovedností i poznání života, zvyklostí, mentality obyvatel sousední země.

Odborných praxí se za tři roky zúčastnilo již 55 žáků. V září 2010 se uskutečnily pro 15
studentů, v září 2011 se jich zúčastnilo 18 studentů a v letošním roce dokonce 22. Praktikovali
v německých firmách a organizacích podle zaměření svého oboru studia, např. Jena Kultur /
Tourist-Information, Stadtverwaltung, Internationales Jugendgästehaus, Thalia, Sinn Leffers,
Wirtschaftsfoerderungsgesellschaft Jena, Te gut, JenaWohnen, Globus, Fahrrad Kirscht.

Během tří týdnů se podíleli na zajišťování běžného provozu firmy, setkávali se s lidmi,
poznávali sociokulturní prostředí SRN, prohlubovali své odborné, jazykové, sociální a
interkulturní kompetence. Stáže jsou certifikovány dokumentem Europass – Mobility a
osvědčením Odborného centra pro ekonomické a správní obory. Studenti při nich také
navázali kontakty, kterých mohou využít při dalším studiu, ve svém profesním i osobním
životě.

Na stážích v Německu se všem studentům velmi líbilo, procvičili si a zdokonalili si své
jazykové znalosti. Také firmami a organizacemi byli všichni hodnoceni velmi kladně,
k praxím přistupovali zodpovědně a iniciativně, dosahovali výborných a velmi dobrých
pracovních výsledků.

oko