Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Nově se zapojujeme do evropského programu "Mládež v akci"

Již druhým rokem se zapojujeme do evropského programu "Mládež v akci". Připravili jsme nový dlouhodobý program výměnných pobytů ve spolupráci s Karl-Volkmar-Stoy-Schule Jena (Německo) a Spojenou strednou školou v Detve (Slovensko) v rámci evropského programu „Mládež v akci".

Prioritami tohoto programu je respektování kulturní rozmanitosti spolu s bojem proti rasismu a xenofobii. Právě prostřednictvím společných aktivit mladých lidí různého kulturního, etnického a náboženského původu naše projekty přispívají k rozvoji interkulturního učení. Při vzájemných setkáních si mladí lidé také prakticky uvědomují, že jsou evropskými občany. Společně přemýšlejí o evropských tématech, o vlastnostech a hodnotách evropské společnosti. Hlavní prioritou je aktivní zapojení mladých lidí do programu. Projekt také podporuje mnohojazyčnost – dává příležitost seznámit se s jinými jazyky a kulturami a podporuje jeho účastníky při studiu cizích jazyků.

V prosinci 2011 se uskutečnilo první projektové německo-česko-slovenské setkání s názvem „Společně a dobrovolně" ve slovenské Detve v Banskobystrickém kraji. Bylo věnováno aktivitám u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví. Všichni žáci, kteří se zúčastnili projektu programu Mládež v akci, získali certifikát Pas mládeže.

Ve školním roce 2012/13 se uskuteční další německo-česko-slovenské setkání mládeže v České republice, a sice v únoru 2013. Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu pro něj zpracovala ve spolupráci se skupinami mladých lidí z Karl-Volkmar-Stoy-Schule Jena (Německo) a Spojené stredné školy v Detve (Slovensko) projekt Společně k aktivnímu občanství a požádala o finanční podporu trilaterární výměny mládeže v rámci akce Mládež pro Evropu evropského programu Mládež v akci.

Mgr. Hana Kubálková

 

Společně a dobrovolně - mezinárodní projekt v Detvě očima studentů:

Do projektu mezinárodního setkání „Společně a dobrovolně" se přihlásili studenti se zájmem o dobrovolnictví a zlepšení dovedností v komunikaci s cizinci. Na setkáni studentů jsme se připravovali již dlouho před odjezdem. Každým dnem jsme se těšili na spolupráci se studenty z jiných škol.

V neděli 11. 12. jsme cestou na Slovensko poznali oblast moravského Valašska, ochutnali místní specialitu, která se nazývá frgál. V podvečerních hodinách jsme dorazili na Slovensko a večer se ubytovali v hotelu Detva.

V pondělí jsme navštívili Spojenou střední školu Detva, prohlédli jsme si ji a vzájemně se seznámili. Také jsme poznali starou Detvu a prohlédli si Podpol´ianské muzeum.

V úterních dopoledních hodinách jsme společně pracovali na projektu s tématem dobrovolnictví. Odpoledne jsme jeli autobusem do Zvolenu, kde jsme navštívili útulek pro psy. Také jsme společně navštívili dřevěný kostel v Hronseku, který je zapsaný na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Ve středu jsme poznali jednu z turistických atraktivit okolí – vyrazili jsme do Hronce, kde nás čekal zajímavý zážitek – zhruba hodinová cesta Černohorskou železnicí do Vydrovské doliny. V Černém Balogu jsme si prošli skanzen, navštívíli jsme Lesnické muzeum a poté jsme měli odbornou přednášku.

Ve čtvrtek dopoledne jsme společně pracovali na projektu ve čtyřech skupinách, jednacím jazykem byla němčina. Odpoledne jsme vyrazili do Banské Štiavnice, horního města chráněného UNESCem.

V pátek jsme absolvovali vzdělávací program k dobrovolnictví a sociálním otázkám a poté navštívili Muzeum SNP v Banské Bystrici.

Na závěr našeho pobytu byl připraven společný výlet do okolí - poznávali jsme přírodní krásy a slovenské zvyky i tradice. A pak už nás čekal bohužel jen večer na rozloučenou.
V neděli ráno jsme odjeli přes moravskou oblast Slovácka zpět domů.

Z toho projektu v rámci evropského programu Mládež v akci jsme všichni získali mnoho nových a užitečných znalostí. Prohloubili jsme si znalost cizích jazyků. Vzájemná spolupráce nás bavila a určitě bychom se chtěli zúčastnit dalšího podobného projektu.

 

{joomplucat:14 limit=4|columns=4}

oko