Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Seznam článků

 

Projekt Tolerance – tento výstižný název skrývá aktivitu, kterou realizovala Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Plzni v letech 2009/2010 a 2010/2011. Dva roky setkávání tří generací u společné činnosti. V rámci projektu proběhlo několik seminářů
z oblasti digitální fotografie, umělecké květinové vazby, keramiky a grafických uměleckých technik, kterých se účastnili senioři, tělesně postižení spoluobčané, žáci základních i středních škol. Cílem projektu byla nejen tvorba výtvarných děl, ale i společné tvůrčí a životní prožitky rozdílných generací lidí. Věříme, že vzájemné poznávání i činnost vedly všechny zúčastněné k větší toleranci, pochopení a úctě.

Odborné semináře na daná témata probíhaly od května do října vždy od 13.00 do 17.00 hodin nejprve v prostorách školy v Nerudově ulici v Plzni a od září 2010 v nových ateliérech NERUDOVKY na Klatovské třídě 200 v Plzni. Kurzy vedli zkušení pedagogové z řad výtvarníků.

V rámci projektu proběhlo celkem osm seminářů:

  • Seminář květinové vazby
  • Seminář grafických uměleckých technik
  • Seminář digitální fotografie
  • Seminář keramiky

Pozvánka na výstavu PROJEKTU TOLERANCE 2009

Grafický návrh pozvánky: Monika Pechová, studentka 3. VG (obor: Propagační výtvarnictví - propagační grafika)

Pozvanka Tolerance 2009

Významnou součástí projektu se stala také výstava, která proběhla ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, a to od 20. 10. do 6. 11. 2009. Na výstavě prezentovali účastníci seminářů své práce. Díla tří generací byla jistě zajímavou konfrontací a podívanou.

Výstupem projektu byl kalendář projektu s pracemi vytvořenými v jednotlivých seminářích.'

VÝTVARNÝ PROJEKT vznikl pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. a za finanční podpory Plzeňského kraje.

oko