Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

 

 

 

 

EU peníze středním školám
Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:
čtenářská a informační gramotnost
cizí jazyky
využívání ICT
matematika
odborné kompetence
finanční gramotnost
inkluzívní vzdělávání
mentoring
Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy.
Naše škola je zapojena následujícím projektem
Název projektu: Moderní škola
Doba realizace projektu: 11. 5. 2012 - 10. 05. 2014
Zaměření na tyto klíčové aktivity:
I/1 Čtenářská a informační gramotnost
II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
V rámci projektu jsou zpracovávány Digitální učební materiály (tzv. DUM). Seznam již vytvořených digitálních učebních materiálů si můžete stáhnout zde:


Pedagogové z jiných škol si mohou již vytvořené DUM vyžádat na adrese: mailto:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

penize ss

oko