Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Od září 2013 je naše škola zapojena do dvouletého projektu ZIP. Jeho cílem je podpora dobrých vztahů mezi žáky, žáky a učiteli a posílení dobrého klimatu školy.

Tyto aktivity vede odborný pracovník Mgr. Martina Vlčková

Inf.letacek

oko