Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

 

Nový dvouletý projekt mobilit

SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni se v současné době také zapojuje do nového evropského programu Erasmus plus.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce, z nichž naše škola realizuje dvouletý projekt v části KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců VET „Odborná stáž v zahraničí – cesta na evropský trh práce“. Ve výběrovém řízení jsme tak získali finanční podporu EU na odborné praktické stáže našich žáků v zahraničních firmách a organizacích.

S našimi zahraničními partnery spolupracujeme také na inovacích, výměně osvědčených postupů a na základě podepsaného Memoranda o porozumění i na certifikaci vzdělávání v souladu s ECVET.

 

Film "Se systémem ECVET za kvalitnějšími stážemi". 

Mgr. Hana Kubálková

koordinátorka projektu Erasmus plus

oko