Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Úspěch v mezinárodním programu Akademie středoevropských škol: „Townspeople and villagers – are we the same?“

 

Studenti a učitelé Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni se zapojili do mezinárodního programu Akademie středoevropských škol (ACES) se soutěžním projektem a v náročné konkurenci 500 evropských škol uspěli!

 

Cílem ACES je umožnit a posílit mezikulturní dialog a spolupráci mladých lidí a vytvořit evropskou školní síť pro vzájemnou výměnu informací a poznatků. Vzdělávací program ACES podporují ministerstva školství všech 15 partnerských zemí a koordinují organizace Interkulturelles Zentrum (Rakousko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika).

 

Do mezinárodního programu Akademie středoevropských škol (ACES) se mohou zapojit školy, které spolupracují se zahraničními partnerskými školami na různých vzdělávacích projektech. Do letošního ročníku se přihlásilo přes 500 škol, ze kterých mezinárodní porota složená z odborníků z oblasti vzdělávání vybrala nejlepších 44 projektů. Mezi nimi byli i čeští zástupci – sedm středních a základních škol z celé republiky, které získaly grant k uskutečnění projektu mezinárodní spolupráce. Hlavním letošním tématem byla „rozmanitost“, heslem programu bylo „Diversity is normal“.

 

Naše Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň, Nerudova 33 vytvořila společně se slovenskou Spojenou školou z Detvy projekt s názvem „Townspeople and villagers – are we the same?“ („Lidé z měst a vesnic – jsme stejní?“) Jeho hlavním cílem byla výměna zkušeností studentů stejného věku, ale z různých prostředí (venkovského a městského), vytvoření představy o dodržování lidských práv. Projekt byl zaměřen především na poznávání prostředí a zahrnoval různé výzkumy srovnávající život ve městě a na venkově. V rámci projektového setkání se pak mladí lidé při společných workshopech setkali s různými odborníky, obohatili své znalosti aspektů života ve městě a na vesnici a porovnali výsledky svých dotazníkových šetření.

 

Studenti a učitelé z různých zemí se navzájem osobně poznali nejen při projektových setkáních, ale také při konferencích ACES. Ty se v letošním školním roce uskutečnily v rumunské Bukurešti a ve slovenském Senci u Bratislavy. Zde si účastníci mohli vzájemně předat získané zkušenosti a diskutovat nad realizací svých projektů. Na workshopech je odborníci seznámili s alternativními způsoby výuky a představili nové nástroje, které mohou použít při realizaci projektů.

 

Na workshopech se učitelé a studenti věnovali tématu „rozmanitosti“ prostřednictvím společenských experimentů, her nebo využíváním verbálních, neverbálních a také pohybových a divadelních metod. Účastníci získávali přímé zkušenosti s výhodami a výzvami, které rozmanitost doprovází. Panovala zde úžasná atmosféra, každý měl možnost zapojit se do diskuse a podělit se s ostatními o své názory, zkušenosti a znalosti.

 

Výsledky našeho mezinárodního projektu jsme prezentovali na závěrečné konferenci ACES - Akademie středoevropských škol v Senci v dubnu 2014. Projekt prohloubil spolupráci evropských škol, učil mladé lidi komunikovat, mj. v cizích jazycích, respektovat odlišné kultury a lidská práva. Zúčastnění studenti i učitelé si odnesli cenné poznatky a zkušenosti ze vzájemné mezinárodní spolupráce a výměny názorů, z workshopů a setkání, nezapomenutelné zážitky, nová přátelství i komunikativní dovednosti, které mohou uplatnit při studiu, práci i v životě.

 

Mgr. Hana Kubálková, koordinátorka projektu

oko