Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Projekty mezinárodní spolupráce

 

Naše SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 spolupracuje s řadou partnerských organizací a škol v celé Evropě. Za úspěšně realizovanou mezinárodní spolupráci byla oceněna mj. Pečetí kvality.

 

Pravidelně realizujeme s našimi zahraničními partnery mezinárodní projekty, zaměřené zejména na společenskovědní a odborné vzdělávání – např. historickou zkušenost, interkulturní poznávání, odstraňování bariér v Evropě, kulturní dědictví, sociální turismus apod. Tyto aktivity a spolupráce i vzájemná setkávání mladých lidí z různých zemí zajišťují přidanou hodnotu k teoretickému a praktickému vzdělávání studentů naší školy.

 

Mezinárodní projekty významně přispívají k rozvoji nejen odborných, ale také interkulturních a jazykových kompetencí, evropské sounáležitosti a podporují mnohojazyčnost.

oko