Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

56. výzva OP VK „S jazyky do světa"

V rámci projektu „S jazyky do světa!", který je finančně podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, oblast podpory 1. 1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, budeme organizovat následující aktivity pro vyučující a pro žáky:

Pro vyučující:

Zahraniční jazykový kurz pro učitele – podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách.

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

Pro žáky:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – zapojí se 6 tříd.

Zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky:
20. – 29. 9. 2015 – jazykově vzdělávací pobyt na Maltě zaměřený na výuku anglického jazyka – zúčastní se 11 žáků.

30. 11. – 4. 12. 2015 – jazykově vzdělávací pobyt v Rakousku zaměřený na výuku německého jazyka – zúčastní se 42 žáků.

 

oko