Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2015 – 2016 projekty mezinárodní spolupráce
Projekty mezinárodní spolupráce
Naše SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 spolupracuje s řadou partnerských organizací a škol v celé Evropě. Za úspěšně realizovanou mezinárodní spolupráci byla oceněna mj. Pečetí kvality a certifikátu kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER na období 2016 – 2020.
Pravidelně realizujeme s našimi zahraničními partnery mezinárodní projekty, zaměřené zejména na společenskovědní a odborné vzdělávání – např. historickou zkušenost, interkulturní poznávání, odstraňování bariér v Evropě, kulturní dědictví, evropskou paměť, sociální turismus, trendy cestovního ruchu apod. Tyto aktivity a spolupráce i vzájemná setkávání mladých lidí z různých zemí zajišťují přidanou hodnotu k teoretickému a praktickému vzdělávání studentů naší školy.
Mezinárodní projekty významně přispívají k rozvoji nejen odborných, ale také interkulturních a jazykových kompetencí, evropské sounáležitosti a podporují mnohojazyčnost.

oko