Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2015 – 2017 Erasmus plus – mobility s využitím evropského systému hodnocení ECVET

Naše škola realizuje v letech 2015 – 2017 dvouletý projekt v evropském vzdělávacím programu Erasmus plus, části KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců VET „Zahraniční praktické stáže – cesta zvyšování kvality odborné přípravy žáků SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň". Ve výběrovém řízení jsme tak získali finanční podporu EU na odborné praktické stáže našich žáků v zahraničních firmách a organizacích.
S našimi zahraničními partnery spolupracujeme také na inovacích, výměně osvědčených postupů a na základě podepsaného Memoranda o porozumění i na certifikaci vzdělávání v souladu s ECVET.
Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektu Erasmus plus

 

oko