Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Aktuální společenská situace přináší zvyšování extrémistických a antisemitských nálad ve společnosti, a proto cítíme potřebu posílit společenskovědní složku vzdělávání našich žáků oborů SOŠ a SOU. Holocaust patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin. Prostřednictvím účastníků projektu, jejich prožitkových aktivit zejm. na památných místech a pomocí výstavy, kterou připravíme, chceme seznámit i další zejm. mladé lidi s poznáním, jaké nezměrné lidské utrpení se skrývá pod pojmem holocaust, dovést je k poučení z dějin 20. století pro současnou multikulturní společenskou realitu 21. století.

oko