Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

název oboru: PRODAVAČ
kód oboru: 66-51-H/01
Forma vzdělávání: denní, 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list

 

Profil a uplatnění absolventů:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo poklaník v obchodě, a to v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozovnách i v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Po absolvování závěrečné zoušky se může ucházet o přijetí do oborů vzdělání pro absolventy tříletých učebních oborů.

 

 

oko