Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

název oboru: EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU
kód oboru: 66-41-L/01
Forma vzdělávání: denní, 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Profil a uplatnění absolventů:

 • znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce
 • znalosti z 2. cizího jazyka úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce
 • zvládnutí obchodně-podnikatelských a administrativních činností se specializací na obchod
 • orientace v ekonomické legislativě
 • schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
 • předpoklady pro samostatnou práci v obchodních firmách na pozici vedoucí oddělení, obchodu, asistent, finanční referent, referent marketingu, obchodní zástupce a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích
 • schopnost vést obchodní jednání, prezentovat výrobek nebo službu
 • zajiš?¥ovat vedení personální a administrativní agendy
 • zpracovávat účetnictví firmy
 • jednat profesionálně se zákazníkem v cizím jazyce
 • praktické zkušenosti z odborné praxe a z odborného výcviku

oko