Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

název oboru:

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - cestovní ruch

kód oboru: 63-41-M/01
Forma vzdělávání: denní, 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 

Profil a uplatnění absolventů - cestovní ruch:

 

 • znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1 – B2 společného evropského referenčního rámce

 • znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 společného evropského referenčního rámce

 • znalosti z 3. cizího jazyka úrovně A2 společného evropského referenčního rámce

 • předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomických směrů

 • předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků

 • schopnost vést jednání, prezentovat produkt nebo službu, profesionálně jednat se zákazníky a partnery ve 2 cizích jazycích, možnost získat základy 3. cizího jazyka

 • zvládnutí obchodně-podnikatelských, účetních a administrativních činností se specializací na cestovní ruch umožňují velmi dobré uplatnění na trhu práce

 • schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

 • znalost potřebných reálií o zemích dané jazykové oblasti a interkulturních specifik

 • orientace v legislativě a znalost základních právních norem potřebných pro ekonomické činnosti a cestovní ruch

 • profesní uplatnění je možné v zaměstnaneckém poměru i podnikatelské činnosti – v turistických informačních centrech, cestovních kancelářích a agenturách, jako průvodci či delegáti, dále v institucích zabývajících se rozvojem turismu, v hotelových a dopravních společnostech a administrativních pozicích, např. jako ekonom, účetní, referent, asistent, pracovník marketingu, personálního oddělení apod.

 • praktické zkušenosti z odborné praxe, možnost složení zkoušek průvodce cestovního ruchu, vedoucího zájezdu a mezinárodních jazykových zkoušek

 

 

oko