Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

název oboru: ARANŽÉR
kód oboru: 66-52-H/01
Forma a délka vzdělávání: denní, 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list

 

 

Profil a uplatnění absolventů:
Cílem vzdělání je poskytnou žákům komplexní vědomosti a dovednosti pro povolání tak, aby po ukončení studia mohli samostatně vykonávat veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních jednotek, ve službách, na výstavách a veletrzích.

 

 

oko