Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

 

Kritéria a podmínky pro přijetí

 • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
 • průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třídy)
 • výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
 • prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (1. a 2. pol. 8. třídy)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • bonifikace za průměrný prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
 • řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

 

Profil a uplatnění absolventů

 • znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1 – B2 společného evropského rámce
 • znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 společného evropského rámce
 • předpoklady pro vysokoškolské studium uměleckého směru
 • předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků
 • orientace v disciplínách jako je např. užitá grafika, ilustrace, užitá i volná kresba a malba, fotografie, počítačová grafika, redakční práce – sazba, webdesign, animace, multimédia a video nebo 3D modelování
 • schopnost využívat výtvarné a výrazové možnosti jednotlivých médií, technologických postupů, technik a materiálů
 • realizovat v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu finální produkt
 • uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace
 • orientovat se v marketingových nástrojích a vykonávat základní marketingové činnosti ve vztahu k oboru
 • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi
 • používat praktické zkušenosti z odborné praxe

 

oko