Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

název oboru:

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - zahraniční obchod

 

kód oboru: 63-41-M/01
Forma vzdělávání: denní, 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 

Profil a uplatnění absolventů - zahraniční obchod:

 • znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1 – B2 společného evropského referenčního rámce
 • znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 společného evropského referenčního rámce
 • znalosti z 3. cizího jazyka úrovně A2 společného evropského referenčního rámce
 • předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomického směru
 • předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků
 • zvládnutí obchodně-podnikatelských a administrativních činností se specializací na zahraniční obchod umožňují dobré postavení na trhu práce
 • orientace v ekonomické legislativě a znalost základních právních norem potřebných pro hospodářskou činnosti, především v zahraničním obchodě
 • schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
 • předpoklady pro samostatnou práci ve firmách se zahraniční účastí nebo přímo v zahraničních firmách na pozici ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného zaměření
 • schopnost vést obchodní jednání, prezentovat výrobek nebo službu odběratelům, zajiš?¥ovat vedení personální a administrativní agendy, zpracovat účetnictví firmy
 • jednat se zákazníkem profesionálně ve dvou cizích jazycích
 • praktické zkušenosti z odborné praxe

 

 

 

oko