Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Dle § 167 zák. č. 561/04 Sb. odst. 2 proběhly volby do školské rady při Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33.

Volby se konaly dne 22. listopadu 2017 v označené místnosti v budově školy.

Z plnoletých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se ze 702 oprávněných voličů voleb zúčastnilo 124, dva odevzdané volební lístky byly neplatné.

Z pedagogických pracovníků se z 66 oprávněných voličů voleb zúčastnilo 50 a jeden odevzdaný volební lístky byl neplatný.
Výsledky voleb

Do školské rady za plnoleté žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni The Tiep Nguyen, který získal 62 hlasy, a Matěj Jindra, který získal 50 hlasů. Třetí navržená kandidátka Renáta Kočandrlová získala 38 hlasů, čtvrtá navržená kandidátka Zuzana Kubátová získala 30 hlasů a pátá navržená kandidátka Anna Ženíšková 23 hlasy.

Za pedagogické pracovníky jsou do školské rady zvoleny Mgr. Jarmila Šlaisová, která získala 34 hlasy a Ing. Andrea Šimánková, která získala 28 hlasů. Třetí navržený kandidát Mgr. Et Bc. Michal Poustka získal 19 hlasů a čtvrtý navržený kandidát Mgr. Zdeněk Eder získal 9 hlasů.

Ing. Ivana Lisnerová v. r.

Zdeňka Brožová v. r.

Martina Karasová v. r.

V Plzni dne 23. 11. 2017

oko