Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Cílem kroužku Digitální fotografie je rozšíření znalostí, zkušeností a dovedností studenta oboru Propagačního výtvarnictví nejen v oblasti digitální fotografie, ale i dalších nových médií, například v oblasti audiovizuální (video), digitální fotografie, webové grafiky a animace. Předpokladem je důkladné osvojení technických dovedností a znalostí, rozvoj invence k řešení daného úkolu pomocí multimédií.

oko