Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

 

Školní rok 2017/2018

4. 9. 2017 – 30. 6. 2018

 

Zahájení školního roku: 4. září 2017

 

 

1. ročník – 8:00 h

2. – 4. ročník – 10:00 h

1. pololetí:    

 

2. pololetí:    

 

1. 2. 2018 – 27. 4. 2018

1. 2. 2018 – 8. 6. 2018

1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

4. 9. 2017 – 31. 1. 2018

 

1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

 

4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI

3.D

1. + 2. roč. oborů vzdělání s výučním listem

1. – 3. roč. oborů vzdělání s maturitní zkouškou    

 

Termíny ukončení klasifikace a docházky

 

 

všechny obory vzdělání

třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI

třída 3. D

1. + 2. ročníky oborů vzdělání s výučním listem
1. – 3. ročníky oborů vzdělání s maturitní zkouškou

23. 1. 2018  

25. 4. 2018  

  7. 6. 2018

25. 6. 2018

 

Odborná praxe

 

Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod

Ekonomika a podnikání – cestovní ruch

Ekonomika vnitřního obchodu (1., 2., 3. roč.)

 

Grafický design, Multimediální tvorba, Design interiéru

3. GD, 3. MI, 4. MI    

 

 

 

21. 5. – 1. 6. 2018

 

 

 

  4. 9. – 15. 9. 2017

18. 6. – 28. 6. 2018

  3. 9. – 14. 9. 2018 (š. r. 2017/2018)

Odborný výcvik – Ekonomika vnitřního obchodu

1. VO – čtvrtek

2. VO – pátek

3. VO – středa

4. VO – 3 h dle rozvrhu

                                                                                                        

Praxe

Ekonomika a podnikání – cestovní ruch – třída 3. CR

Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod – třída 4. ZO

 

 

 

 

 

 

 

  

Úterý sudý týden 

Pondělí lichý týden

 

 

Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování

22. 11. 2017

16:00 – 18:00 h informace ve třídách
od 15:30 h – možnost společné schůzky třídních učitelů s rodiči

 

4. 4. 2018 

16:00 – 18:00 h informace ve třídách
od 15:30 h – možnost společné schůzky třídních učitelů s rodiči

 

Informační schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků

Středa 13. 6. 2018 od 16:00 h

Dny otevřených dveří

 

3. 11. 2017 – 14:00 – 18:00 h

26. 1. 2018 – 9:00 – 18 h

Podzimní prázdniny:

 

Vánoční prázdniny:

 

Pololetní prázdniny:

 

Jarní prázdniny:

 

Velikonoční prázdniny:

 

Hlavní prázdniny:

 

 

čtvrtek 26. 10. a   pátek 27. 10. 2017

 

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

(vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)

 

pátek 2. 2. 2017

 

19. 2. – 25. 2. 2018

čtvrtek 29. 3. 2018, Velký pátek 30. 3. 2018, Velikonoční pondělí – 2. 4. 2018

2. 7. – 31. 8. 2018

Seznamovací pobyty:          

 

Odborné praxe – SRN (Jena):  

 

Odborné praxe – Litva (Vilnius):        

 

Odborné praxe – Slovensko (Detva, Nitra):          

 

Klauzurní zkoušky:

 

Lyžařský kurz:                        

 

Krajinářský kurz:    

 

 

Projektové dny:      

5. – 6. 9. 2017

 

2. – 23. 9. 2017

 

7. – 29. 10. 2017

 

4. – 19. 11. 2017

 

18. a 20. 12. 2017 (4.GD, 4.MI)

 

5. – 9. 2. a 12. – 16. 2. 2018

 

14. – 18. 5. 2018
(1.GD,   1. MI, 2. GD, 2. MI)

 

17. – 18. 10. 2017

27. – 28. 3. 2018

              

Talentové přijímací zkoušky:

obor Grafický design:            

                                                                          

 

 

 

 

 

obor Multimediální tvorba:

 

 

 

 

 

 

obor Design interiéru:        

 1. termín: 

1. část: 4. 1.
2. část: 10. – 11. 1. 2018

 

2. termín:

1. část: 5. 1.
2. část: 10. – 11. 1. 2018

 

1. termín:

1. část: 8. 1.
2. část: 11. – 12. 1. 2018

 

2. termín:

1. část: 9. 1.
2. část: 11. – 12. 1. 2018

 

1. termín:
1. část: 8. 1.
2. část: 11. – 12. 1. 2018

 

2. termín:

1. část: 9. 1.
2. část: 11. – 12. 1. 2018

 

Závěrečné zkoušky v náhradním termínu

Písemná část:        

Praktická část:      

Ústní část:            

 

8. 9. 2017

11. 9. 2017

13. 9. 2017

Maturitní opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

 

Didaktické testy a PP: 4. – 8. 9. 2017

Praktická MZ: 11. – 12. 9. 2017          

Ústní MZ: 14. – 15. 9. 2017

Maturitní zkoušky 2017:  

 

třídy: 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI              

 

Praktické maturitní zkoušky:

 

 

Ústní maturitní zkoušky:  

 

 

dle harmonogramu „státní“ maturity

Didaktické testy a písemné práce „státní“ MZ:

2. – 9. 5. 2018

 

Termín bude upřesněn dle harmonogramu státních maturit

 

21. 5. – 1. 6. 2018

Obhajoba PMZ třídy 4.GD 4. 6. 2018

Závěrečné zkoušky 2017 –   3. D

 

Písemná část:                      

Praktická část:            

Aranžér

Prodavač

 

Studijní volno:        

Aranžér

Prodavač

 

Ústní část:                


8. 6. 2018

 

11. – 15. 6. 2018

11. – 14. 6. 2018

 

 

 

18. – 20. 6. 2018

15. – 19. 6. 2018

 

20. – 21. 6. 2018

Středa 20. 6. – Prodavač

Čtvrtek 21. 6. – Aranžér

oko