Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

O prospěchu a chování se rodiče informují na konzultacích o prospěchu a chování a třídních rodičovských schůzkách, případně individuálně po domluvě s vyučujícími.

 

Termíny konzultací
o prospěchu chování:
21. listopad 2012 (16.00-18.00 h)
10. duben 2013 (16.00-18.00 h)

Třídní schůzky s rodiči:
konají se od 15.30 h dle zájmu rodičů po dohodě s třídním učitelem

oko