Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Název

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň, Nerudova 33

Důvod a způsob založení

Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ustanovení § 16 zákona č. 564/1900 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů vydává Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 23/01 ze dne 29. května 2001.

Organizační struktura

 

Kontaktní spojení

Telefon: +420 377 183 610
Fax: +420 377 183 639
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www: nerudovka.cz

Kontaktní poštovní adresa

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33
Nerudova 33
301 00 Plzeň

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33
ředitelství
Nerudova 33
301 00 Plzeň

Úřední hodiny

V pracovních dnech od 8 do 14 hodin

Adresa e podatelny (sekretariát)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Případné platby lze poukázat

1053002186/5500

00520152

DIČ

CZ 00520152

Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Školní řád
Organizační řád
Plán práce
Výroční zpráva

Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Dále viz seznam hlavních dokumentů

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Návod na řešení životních situací týkající se oblasti školství

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/
Rozpočet

 

 

 

oko