Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

CAMBRIDGE EXAM Mezinárodní zkouška FCE (B2)

Ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat v Plzni připravujeme pro naše žáky možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka. Zkouška First for Schools (paper-based) se bude konat v sobotu 13. 11. 2021, přihlašování je možné do 12. 10. 2021. Bližší informace poskytuje Mgr. Kateřina Zajícová.

Získání tohoto jazykového certifikátu s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice, na všech vysokých školách je vyžadován k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích a také pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích). Dále usnadňuje získání zajímavého zaměstnání a zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu.

Certifikátem je navíc i v tomto školním roce možné nahradit profilovou (školní) část MZ z AJ, která se skládá z písemné a ústní zkoušky. Výjimkou je státní didaktický test v úrovni B1, který musí absolvovat všichni žáci, kteří se přihlásí k MZ z AJ, tedy i ti s certifikátem stejné nebo vyšší úrovně.

oko