Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Preventivní antigenní testování 24. ledna 2022

Vážení rodiče a žáci, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká žáků, učitelů i ostatních zaměstnanců, jak neočkovaných, tak očkovaných, i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že žák či zaměstnanec nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne měl nasazený respirátor.

 

Nejbližší termín testování je 24. ledna 1 hodinu dle rozvrhu. Žáci, kteří nebudou tento přítomni ve škole, se nahlásí ihned po příchodu k otestování u paní Svobodové v knihovně (příp. se hlásí k otestování u vyučujícího v Ateliérech). Žáci 3. ročníků se testují podle jazykových skupin. Skupinám 3PA2 a 3PA9 výuka 1. hod. odpadá, žáci se dostaví k testování o přestávce po 1. hod. do knihovny.

 

V případě pozitivního výsledku AG testu žáka informuje vyučující, který žáky testuje, třídního učitele a paní M. Karasovou, která zajišťuje předávání údajů dále (viz informace MŠMT) a vydá žákovi potvrzení o pozitivním výsledku AG testu. Toto potvrzení donese na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky (u některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín).

 

Dále upozorňujeme, že:

– pokud se vrátí třída z karantény v jiný den než v pondělí, testují se žáci v den příchodu do školy nebo na pracoviště OV a dalších 5 dnů mají nasazený respirátor při vyučování.

– žák testovaný v pondělí  s pozitivním výsledkem AG testu odchází na PCR test. Třída zůstává ve škole v normálním režimu – dva dny před testem se neviděli, karanténa by se třídy netýkala v tomto případě, ani kdyby vyšel srovnávací test také pozitivní (dva dny před testem se neviděli), žáci nemusí mít nasazené respirátory a ani další dny se netestují ve škole.

– žák se testuje jiný den sám mimo školu z důvodu příznaků onemocnění PCR testem s pozitivním výsledkem – provádí se trasování dva dny zpět, zbytek třídy + příp. žáci z jiných skupin jdou do karantény na 5 dnů (den kontaktu je 0. den), všichni – očkovaní, neočkovaní, s prodělaným onemocněním covid, žák se vrací po 5 dnech do školy, pokud se cítí zdráv, doporučuje se, aby nosil ještě dalších 5 dnů respirátor při výuce.

oko