Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Adaptační pobyty a programy pro 1. ročníky – září

Na začátku školního roku proběhnou adaptační pobyty a programy pro nově přijaté žáky 1. ročníků.
Výchovné poradkyně a třídní učitelé připravili na akci spoustu zajímavých her a zážitkových programů. Žáci poznají nové kamarády a také získají nevšední zážitky.

 

V termínu 1. – 2. 9. 2022
Adaptační pobyt Třímany – 1. A (obor Aranžér), 1. P (obor Prodavač), 1. VO (obor Ekonomika vnitřního obchodu)
Adaptační program ranč Šídlovák – 1. CR (obor Ekonomika a podnikání – cestovní ruch), 1. ZO (obor Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod)

 

V termínu 5. – 6. 9. 2022
Adaptační pobyt zámek Nečtiny – 1. GD (obor Grafický design), 1. MI (obory Multimediální tvorba a Design interiéru)

oko