Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informační schůzky pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků

Informační schůzky pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou se konají dne 19. června 2019 v budově školy v Nerudově ul. 33 v těchto učebnách:

Obor

Učebna

Grafický design

18/III. patro

Multimediální tvorba

Design interiéru

17/III. patro

Ekonomika a podnikání

 – cestovní ruch

8/I. patro

Ekonomika a podnikání

 – zahraniční obchod

7/I. patro

Ekonomika vnitřního obchodu

5/I. patro

Program:

  • 15:15 – 15:50 rozřazovací test z německého jazyka*
  • 16:00 – 16:55 informační schůzka: seznámení s třídním učitelem, doporučené učebnice a učební pomůcky, výuka cizích jazyků, informace o možnostech ubytování a stravování žáků a informace k adaptačnímu pobytu
  • 17:00 – 17:40 rozřazovací test z anglického jazyka*

*Rozřazovací testy z jazyků slouží ke zjištění jazykové znalosti žáka pro efektivní zařazení do skupin. Rodiče žádáme, aby se během konání testů nezdržovali v budově školy. Seznamy jazykových skupin budou k dispozici dne 2. září 2019. 

 

Informační schůzka pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku tříletých oborů vzdělání s výučním listem se koná dne 19. června 2019 od 16 h v budově školy v Nerudově ul. 33:

  

Obor

Učebna

Aranžér

Prodavač

2/přízemí

 

 

Program:

  1. Seznámení s třídním učitelem
  2. Doporučené učebnice a učební pomůcky
  3. Informace k adaptačnímu pobytu
  4. Ubytování a stravování žáků
  5. Informace k odbornému výcviku, seznámení s učitelkami odborného výcviku

oko