Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Mladí grafici z Nerudovky se představí ve "13"

Během měsíce října pracují žáci 3. ročníku oboru Grafický design spolu se Západočeskou galerií v Plzni "Pražská 13" na projektu Studio Najbrt Basics. Projekt vznikl na základě aktuální výstavy Studia Najbrt ve zmíněné galerii. Práce grafiků pražského studia jsou inspirací a velkým zdrojem zkušeností pro naše mladé grafiky. Prvním krokem byla galerijní animace, kde se žáci podrobně seznámili s díly Studia Najbrt a na základě této akce vytvoří grafické práce – plakáty, loga, vizuální styly apod.

Projekt je realizován v předmětu Grafický design a navrhování pod vedením MgA. Lukáše Berana a MgA. Přemka Černého ze studia ČernýBeran. Vyvrcholí výstavou prací žáků s názvem "G3", která bude zahájena slavnostní vernisáží dne 23. 10. 2019 v 17 hodin v Přednáškovém sále galerie Pražská 13.

Tímto zveme všechny žáky, rodiče, známé i známé známých!

oko