Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Nerudovka hostila Asociaci středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky

V listopadu 2019 přivítala naše škola ředitele výtvarných škol a vyslané zástupce výtvarných škol České republiky, neboť jsme letos byli organizátory zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory České republiky (dále jen Asociace). 46. zasedání Asociace se konalo ve dnech 19. a 20. 11. 2019 v Ateliérech Nerudovky. Pro ředitele škol jsme připravili bohatý program. Kromě vlastního jednání Asociace a prezentace školy hosté mohli navštívit úchvatné interiéry světoznámého designéra Adolfa Loose, dále zavítali do plzeňského pivovaru a seznámili se s původní technologií vaření piva. Při návštěvě Plzně jako univerzitního města nebylo možné vynechat návštěvu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě, kde byly hostům Asociace představeny možnosti studia pro žáky středních škol.

 

oko