Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Uchazeči, kteří uspěli v 1. části talentové zkoušky, přijdou v uvedenou hodinu (v tabulce - ke stažení níže) do Ateliérů Nerudovky k vykonání 2. části talentové zkoušky.

Uchazeči jsou uvedeni pod registračními čísly.

Uchazeči, kteří neuspěli v 1. části talentové zkoušky, ve zkoušce dále nepokračují. Desky s domácími pracemi si mohou vyzvednout od 13. ledna 2020 na vrátnici Ateliérů Nerudovky do konce ledna.

 

Sdělení, zda uchazeč postupuje do 2. části, bude zveřejněno:

pro obor Grafický design v pátek 10. 1. 2020 v 10 hodin na webových stránkách školy, min. počet bodů k postupu do 2. části je 25 z 60 celkových,
pro obor Design interiéru v sobotu 11. 1. 2020 v 10 hodin na webových stránkách školy, min. počet bodů k postupu do 2. části je 15 z 60 celkových,
a Multimediální tvorba v sobotu 11. 1. 2020 v 10 hodin na webových stránkách školy, min. počet bodů k postupu do 2. části je 15 z 60 celkových.

oko