• Pravý sloupec - bílé pozadí:

  piktogramy obory CR

 • název oboru — Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
 • kód oboru — 63-41-M/01
 • forma vzdělávání — denní, 4 roky
 • způsob ukončení — maturitní zkouška
 • certifikace — vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Tento obor je vhodný pro všechny, kteří se zajímají o práci v cestovním ruchu, rádi poznávají nová místa, nové lidi a jejich kulturu, gastronomii. Žáci se naučí vše o jednotlivých službách cestovního ruchu, například o provozu hotelu, práci v cestovní kanceláři nebo v dopravních službách. Součástí studia je i příprava na tvorbu a vedení zájezdu. Výuka je zaměřena i na znalost právní legislativy a ekonomické agendy. Během studia se ve výuce používají informační a multimediální technologie.

Žáci mají také možnost si vyzkoušet práci přímo na památkových objektech, jako je např. zámek Kozel, Nebílovy, Manětín, Chyše, klášter Kladruby, Plasy, aj. Další odborné praxe jsou v turistických informačních centrech, hotelích, muzeích, cestovních kancelářích atd.

Znalost cizích jazyků, reálií nejčastějších turistických destinací a kulturních specifik, zvládnutí obchodně-podnikatelských, účetních a administrativních činností se specializací na cestovní ruch umožňují velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomických směrů a pro vysokoškolské studium cizích jazyků.

 

CO ŽÁKY BĚHEM STUDIA ČEKÁ?

 • adaptační pobyt
 • lyžařský a vodácký kurz
 • semináře, přednášky, exkurze (např. na letiště V. Havla, do ČNB…)
 • oborové i všeobecné soutěže a olympiády
 • zkušenost s účastí na veletrzích cestovního ruchu ITEP a HOLIDAY WORLD a dalších oborově zaměřených akcích
 • možnost vyjet na odbornou stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (Německo, Španělsko, Irsko, Malta, Finsko, Litva), po absolvování získají osvědčení Europass Mobility, které přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce
 • souvislá odborná praxe na smluvních pracovištích v rozsahu přibližně 10–12 týdnů během studia 

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

profesní komunikace, služby cestovního ruchu, průvodcovství, účetnictví, ekonomika, ekonomika cestovního ruchu, dějiny kultury, zeměpis cestovního ruchu, právo, marketing, technika administrativy, elektronická a písemná komunikace, aplikovaná psychologie, praxe

Více o předmětech a jejich časových dotacích se dozvíte v učebním plánu.

stahnout  učební plán 1. ročník
stahnout  učební plán 2.–3. ročník
stahnout  učební plán 4. ročník

 

STUDIUM JAZYKŮ

Na žáka čeká studium až 3 cizích jazyků (na výběr z AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, PJ)

1. cizí jazyk – znalosti úrovně B1–B2 společného evropského referenčního rámce
2. cizí jazyk – znalosti úrovně B1 společného evropského referenčního rámce
3. cizí jazyk – znalosti úrovně A2 společného evropského referenčního rámce

Žáci mohou během studia získat certifikát mezinárodní zkoušky FIRST (B2) a PET (B1), který jim může pomoct v přijímacím řízení na vysokou školu, také zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu. Na základě tohoto certifikátu lze nahradit část maturitní zkoušky.

Žáci mají možnost se zapojit do řady projektů a soutěží v cizích jazycích, které se u nás vyučují. Pravidelně se úspěšně účastní také krajských i ústředních kol, určených pro nejlepší jazykáře z gymnázií a středních odborných škol. Zajímavými možnostmi pro zájemce je krajská soutěž v porozumění anglickému odbornému textu KONTEXT a soutěž Juvenes Translatores pro mladé překladatelské talenty v Evropské unii.

 

KTERÁ POVOLÁNÍ MŮŽE ABSOLVENT VYKONÁVAT?

Absolvent se uplatní v zaměstnaneckém poměru i jako podnikatel.

 • v turistických informačních centrech
 • v cestovních kancelářích a agenturách
 • jako průvodci či delegáti
 • v institucích zabývajících se rozvojem turismu
 • v hotelových a dopravních společnostech
 • na administrativních pozicích (např. jako ekonom, účetní, referent, asistent, pracovník marketingu, personálního oddělení apod.)

 

 

informace
KURZY K JPZ A TESTY NANEČISTO
Naše škola již tradičně pořádá přípravné kurzy pro zájemce o vzdělávání v oborech Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod, Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod. Kurzy proběhnou v únoru a březnu 2024 v rozsahu 6 tříhodinových lekcí.
Testy „NANEČISTO“ v letošním školním roce pořádat nebudeme.

VÍCE INFORMACÍ ZDE →