• Pravý sloupec - bílé pozadí:

  piktogramy obory GD

 • název oboru — Grafický design
 • kód oboru — 82-41-M/05
 • forma vzdělávání — denní, 4 roky
 • způsob ukončení — maturitní zkouška
 • certifikace — vysvědčení o maturitní zkoušce
 

Tento obor je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat s vizuálním světem. Žáci se naučí např. vytvořit plakát, ilustrovat příběh, vysázet knihu, navrhnout webové stránky, vytvořit vlastní písmo. Dbáme na to, aby naši žáci uměli nejen pracovat v různých počítačových programech, ale získali i dovednosti v kresbě, malbě, fotografii, grafických uměleckých technikách a další. Součástí studia jsou teoretické znalosti dějin umění, dějin grafického designu, základy marketingu a ekonomiky.

Výuka odborných předmětů probíhá ve specializovaných učebnách a dílnách. Dbáme na to, aby žáci vždy měli možnost pracovat s moderním vybavením a pomůckami. Žáci dostanou v rámci studia zdarma licenci na programy Adobe pro práci ve škole i doma.

Ukázky prací žáků ZDE v galerii.

Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské studium uměleckých oborů a pro vysokoškolské studium cizích jazyků.

 

CO ŽÁKY BĚHEM STUDIA ČEKÁ?

 • adaptační pobyt, lyžařský a vodácký kurz
 • plenér (krajinářský kurz) v 1. a 2. ročníku
 • semináře, přednášky, exkurze, workshopy, návštěvy výstav a další
 • práce na projektech, spolupráce s firmami, realizace veřejných zakázek
 • oborové výstavy prací žáků
 • možnost vyjet na odbornou stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (Německo, Španělsko, Irsko, Malta, Finsko, Litva), po absolvování získají osvědčení Europass Mobility, které přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce
 • souvislá odborná praxe na smluvních pracovištích ve 3. ročníku v rozsahu přibližně 10–15 pracovních dnů

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

dějiny umění, dějiny grafického designu, výtvarná příprava, výtvarná tvorba, písmo, typografie, figurální kresba, počítačová grafika, ekonomika a management, grafický design a navrhování, prostorový design, grafické umělecké techniky, digitální fotografie, motion design, webdesign, technologie, marketingová komunikace

Více o předmětech a jejich časových dotacích se dozvíte v učebním plánu.

stahnout  učební plán 1.–3. ročník
stahnout  učební plán 4. ročník

 

STUDIUM JAZYKŮ

Na žáka čeká studium 2 cizích jazyků (na výběr z AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, PJ)

1. cizí jazyk – znalosti úrovně B1–B2 společného evropského referenčního rámce
2. cizí jazyk – znalosti úrovně B1 společného evropského referenčního rámce

Žáci mohou během studia získat certifikát mezinárodní zkoušky FIRST (B2) a PET (B1), který jim může pomoct v přijímacím řízení na vysokou školu, také zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu. Na základě tohoto certifikátu lze nahradit část maturitní zkoušky.

Žáci mají možnost se zapojit do řady projektů a soutěží v cizích jazycích, které se u nás vyučují. Pravidelně se úspěšně účastní také krajských i ústředních kol, určených pro nejlepší jazykáře z gymnázií a středních odborných škol. Zajímavými možnostmi pro zájemce je krajská soutěž v porozumění anglickému odbornému textu KONTEXT a soutěž Juvenes Translatores pro mladé překladatelské talenty v Evropské unii.

 

KTERÁ POVOLÁNÍ MŮŽE ABSOLVENT VYKONÁVAT?

Absolvent se uplatní v zaměstnaneckém poměru i jako podnikatel. Je připraven na práci v různých oblastech:

 • reklamní agentury
 • grafická studia
 • nakladatelství
 • marketingová oddělení všech typů firem
 • a další

 

 

informace
KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
Na podzim tradičně pořádáme přípravné kurzy pro zájemce o vzdělávání v oborech Grafický design, Design interiéru a Multimediální tvorba. Kurzy probíhají v rozsahu 5 dvouhodinových lekcí v Ateliérech NERUDOVKY, Klatovská třída 200p, Plzeň. Termíny budou zveřejněny začátkem školního roku na webu školy. Cena kurzu činí 1 100 Kč. V ceně nejsou zahrnuty výtvarné pomůcky a materiály.

VÍCE INFORMACÍ ZDE →