KÓD OBORU NÁZEV OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – cestovní ruch 30
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod 30
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod 30
82-41-M/05 Grafický design 30
82-41-M/11 Design interiéru 15
82-41-M/17 Multimediální tvorba 15
66-51-H/01 Prodavač 15
66-52-H/01 Aranžér 35