Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2015 – S jazyky do světa

56. výzva OP VK „S jazyky do světa"
V rámci projektu „S jazyky do světa!", který je finančně podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, oblast podpory 1. 1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, budeme organizovat následující aktivity pro vyučující a pro žáky:
Pro vyučující:
Zahraniční jazykový kurz pro učitele – podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách.
Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
Pro žáky:
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – zapojí se 6 tříd.
Zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky:
20.–29. 9. 2015 – jazykově vzdělávací pobyt na Maltě zaměřený na výuku anglického jazyka – zúčastní se 11 žáků.
30. 11.–4. 12. 2015 – jazykově vzdělávací pobyt v Rakousku zaměřený na výuku německého jazyka – zúčastní se 42 žáků.

logorazit

oko