Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2010–2012 Leonardo/LLP – mobility IVT

Žáci naší školy se vrátili z odborné praxe v Jeně

Již třetím rokem studenti naší školy mají možnost v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci / LLP, finančně podpořeném grantem EU, absolvovat odbornou praxi v Německu.

Cílem je zejména získání praktických odborných zkušeností v zahraničních firmách a organizacích, orientace v cizojazyčném pracovním prostředí, zdokonalení jazykových dovedností i poznání života, zvyklostí, mentality obyvatel sousední země.

Odborných praxí se za tři roky zúčastnilo již 55 žáků. V září 2010 se uskutečnily pro 15 studentů, v září 2011 se jich zúčastnilo 18 studentů a v letošním roce dokonce 22. Praktikovali v německých firmách a organizacích podle zaměření svého oboru studia, např. Jena Kultur / Tourist-Information, Stadtverwaltung, Internationales Jugendgästehaus, Thalia, Sinn Leffers, Wirtschaftsfoerderungsgesellschaft Jena, Te gut, JenaWohnen, Globus, Fahrrad Kirscht.

Během tří týdnů se podíleli na zajišťování běžného provozu firmy, setkávali se s lidmi, poznávali sociokulturní prostředí SRN, prohlubovali své odborné, jazykové, sociální a interkulturní kompetence. Stáže jsou certifikovány dokumentem Europass – Mobility a osvědčením Odborného centra pro ekonomické a správní obory. Studenti při nich také navázali kontakty, kterých mohou využít při dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě.

Na stážích v Německu se všem studentům velmi líbilo, procvičili si a zdokonalili si své jazykové znalosti. Také firmami a organizacemi byli všichni hodnoceni velmi kladně, k praxím přistupovali zodpovědně a iniciativně, dosahovali výborných a velmi dobrých pracovních výsledků.

oko